Zjistěte, jak to uvnitř funguje

Pochopte některé z nejčastějších testů, které používáme k hodnocení lepidel.

  1. Testování pevnosti ve smyku Standardní metoda testování pevnosti lepidla ve smyku měří sílu potřebnou k oddělení přeplátovaného lepeného spoje s definovanou plochou překrytí.
  2. Testování pevnosti lepidla v loupání Jednou metodou je Climbing Drum Peel Test, která umožňuje výpočet pevnosti lepidla v loupání nezávisle na materiálu, který je lepený.
  3. Testování odolnosti vůči rázům Testování odolnosti vůči rázům zahrnuje spuštění závaží z určené výšky na slepenou sestavu a následné zaznamenání absorbované energie.
  4. Testování trvanlivosti a vlivu prostředí V reálném světě jsou lepidla vystavena různým teplotám, vlhkosti a vlivu silných chemikálií. V našich laboratořích podrobujeme lepené sestavy stejným podmínkám.

Chtěli byste provést svůj vlastní test?

 

Máte zájem dozvědět se více o laboratořích LOCTITE?